Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Giọt Thơ Chiều Hạ Hồng - Thơ: Minh Thúy - Nhạc: Mai Hoài Thu


Thơ: Minh Thúy
Nhạc: Mai Hoài Thu 

Hòa âm: Quang Đạt 

Ca sĩ: Diệu Hiền
PPS: Nhật Thụy Vi


Đăng nhận xét