Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Vào Hè - Dương Bá Trạc (1884-1944)Ai xui con cuốc gọi vào hè, 
Cái nóng nung người, nóng nóng ghê! 
Ngõ trước, vườn sau um những cỏ, 
Vàng phai, thắm nhạt ngán cho huê. 
Đầu cành kiếm bạn, oanh xao xác, 
Trong tối đua bay, đóm lập loè. 
May được nồm nam cơn gió thổi, 
Đàn ta ta gảy khúc Nam nghe.

Dương Bá Trạc (1884-1944)
(Mailoc sưu tầm)

Sách Quốc văn giáo khoa thư (Trần Trọng Kim, Nha Học Chánh Đông Pháp xuất bản, 1935) ghi bài này là thơ cổ, có lẽ thơ thời Nguyễn chứ không phải thời cổ đại. 

Thiếu Sử trong bài Ai là tác giả bài “Vào hè” đăng trên tạp chí Kiến thức ngày nay số 740, ngày 1-3-2011, mục Trà dư tử hậu (tr. 45, 46, 133), thì bài này là của Dương Bá Trạc, in trong tập thơ Nét mực tình (NXB Đông Tây, Hà Nội, 1937). Cũng theo bài viêt này thì hai câu 4 và 5 của bài thơ như sau: 

Hồng rơi thắm rụng tiếc cho huê. 
Trên cành gọi bạn chim xao xác,Nguồn: 
1. Quốc văn giáo khoa thư, Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thuận, Nha Học Chánh Đông Pháp xuất bản, 1935 
2. Kiến thức ngày nay, số 740, ngày 1-3-2011

Đăng nhận xét