Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Nhớ Thành Đô - Hoàng Thi Thơ - Thái Châu


Sáng Tác: Hoàng Thi Thơ
Ca Sĩ: Thái Châu
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét