Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Tặng EmĐời người ngắn chẳng tày gang
Trông lên
Trông xuống
Trông ngang
Đều buồn!
Thương mình
Còn dại
Chưa khôn
Bao giờ
Quảy gánh càn khôn về trời?
Thương em
Con nước
Đầy vơi!
Tặng em
Một trái tim người vẹn nguyên.

Huy Phương

Đăng nhận xét