Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Quy Gia 歸家 - Đỗ Mục - Về nhà歸家                   Quy Gia 

稚子牽衣問,   Trĩ tử khiên y vấn,
歸來何太遲。   Quy gia hà thái trì?
共誰爭歲月,   Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt,
贏得鬢邊絲。   Doanh đắc mấn như ti?
                           Đỗ Mục
Dịch nghĩa:

Thằng bé níu áo hỏi
Vì sao về nhà muộn quá thế?
Cùng giành nhau năm tháng với ai
Để nay được mái tóc trắng như tơ?

Dịch Thơ: Về Nhà

Con trẻ níu tay áo
Sao về trễ vậy cha?
Cùng ai năm tháng lụi
Giành được tóc tơ pha!!


Lộc Bắc
Jun17

Đăng nhận xét