Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Đưa Em Vào Hạ - Trầm Tử Thiêng

Quê hương đau nắng hạ cũng buồn...


Sáng tác: Cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng
Thực hiện và đàn hát: An Nguyen

Đăng nhận xét