Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

ChaBài Xướng:
Cha

Cha mãi cao vời, đỉnh Thái Sơn
Ngọn đèn luôn tỏ dẫn đường con
Làm sườn thăng hướng nâng con bước
Là vách hiên ngang chắn bão dồn
Tận tụy suốt đời nêu đức sáng
Trung ngay mọi lẽ giữ lòng son
Ơn Cha, ân hưởng như trời bể
Lưu mãi tinh thần lớp tử tôn.

Cao Bồi Già
***
Các Bài Họa:

Cha

Bóng cha lồng lộng cả giang sơn
Trên mỗi bước đường đi của con
Ngọn đuốc trong hang đêm phủ ngập
La bàn giữa biển sóng vây dồn
Nhẹ nhàng khuyên bảo điều ngay thẳng
Kiên nhẫn giũa rèn dạ sắt son
Giữ nếp gia phong bao thế hệ
Cha hiền: - hình tượng đáng vinh tôn !

Sông Thu
***
Cha


Trong hồn muôn thuở vẫn cao sơn
Đỡ bước chân mềm chập chững con
Cái chữ vỡ lòng ươm nắng gội
Đường đi mở trí thoát mưa dồn
Tình thương chiu chắt ngời xanh ngọc
Nghĩa ái giữ gìn thắm đỏ son
Đói sạch rách thơm..lời vọng mãi
Công bằng,công lý phải tri tôn

Lý Đức Quỳnh
***
Nhớ Mãi Công Cha

Rộng lớn công Cha vút đỉnh sơn.
Ân tình tất cả để cho con.
Đường đời bước bước che giông cuốn.
Biển thế nơi nơi đỡ sóng dồn.
Hiếu đễ khuyên răn gìn nếp tộc
Thuần phong dạy dỗ giữ dòng son.
Lời lời giáo huấn tâm ghi tạc.
Hiền Phụ lòng con -bậc kính tôn.

Trần Lệ Khánh
18-6-2017
***
Nhớ Lời Cha


Dạ thẳng can trường tựa đỉnh sơn
Gìn lòng trong trắng mãi nghe con
Luyện chuyên trí não phòng nguy biến
Rèn miết tim gan chống hiểm dồn
Gái đảm không trông nhờ,thất tín
Trai hiền chẳng ngại giữ tâm son
Tình thương trách nhiệm nên coi trọng
Hạnh phúc gia đình phải quý tônThanh Hòa
***
Cha T
ôi

Tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn
Người cha mộc mạc dặn đàn con
Lo ăn lo học trong nghèo đuổi
Dạy ái dạy liêm giữa khó dồn.
Cần kiệm ruộng đồng hiền tựa đất
Giữ gìn gia thế đẹp như son.
Noi theo cha mẹ tôi đà rõ
Vị phó thường dân : đấng chí tôn .

Trần Như Tùng
***
Công Cha

Cha sánh rộng cao tựa biển , Sơn
Hy sinh vất vả hướng về con
Dẫn đường chỉ dạy muôn điều ngập
Đưa lối dắt dìu việc đẩy dồn
Ánh đuốc soi đêm xinh ánh mắt
Đèn màu thắp sáng đẹp làn son
Công thành dưỡng dục mong đền đáp
Chữ hiếu con luôn mãi kính tôn 

Minh Thuý
Tháng 6_2017
***
Hứa Với Cha

Công Cha sánh tựa đỉnh cao sơn,
Với Mẹ hy sinh dưỡng dục con.
Khổ nhọc bao lần qua lụt ngập,
Khôn ngoan mấy bận vượt mưa dồn.
Thương con, dạy bảo luôn soi sáng,
Yêu Mẹ, diụ dàng mãi sắt son.
Ước nguyện Cha về nơi Cực Lạc,
Lời khuyên con hứa một lòng tôn.

Bảo Trâm
Đăng nhận xét