Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Không Tên 2Thả một cánh chim về trời thân ái,
Để bình minh bay lượn khắp trần gian,
Để tình yêu không ràn buộc vì ai,
Để cuộc đời không còn biết hờn ghen.

Một cánh chim bay trời cao biển rộng,
Như giang hồ không bến đợi chiều thu,
Như tình yêu giác ngộ vào hư không,
Như cuộc đời không còn biết ngục tù.

Cớ làm sao đời vẫn còn mơ mộng,
Bởi nhân gian có muôn vạn sắc màu,
Bởi tình yêu cao cả là lẽ sống,
Bởi có trầm luân ngàn kiếp khổ đau.

Tôi hay em sẽ thả một cánh chim,
Để tìm thấy phúc vui ngày tế độ,
Để tình yêu vẫn mãi còn trong tim,
Để biết cuộc đời còn có tự do.

Một cánh chim nối liền tôi và em,
Cho dù không gian xa nghìn thế kỹ,
Cho dù thời gian vẫn mỗi ngày đêm,
Cho dù mùa thu đẹp nhất qua đi.

Thả một cánh chim về trời thân ái,
Để biết cuộc đời vẫn không là mộng,
Để tình yêu không ràn buộc vì ai,
Để tôi và em thấy một lẽ sống.

Hải Rừng
Oakland, 22 Oct 2011
Tặng cho người thật vô lý hay thương,
hay nhớ, hay ghen hay giận và nhiều cái hay
khác không thể nói được dù có là một Tagore

Đăng nhận xét