Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Hoa Đào Năm Ngoái - Thơ Thơ Vương Ngọc Long - Phỏng Theo Ý Thơ Thôi Hộ - Nhạc Phạm Anh Dũng


Thơ Vương: Ngọc Long - Phỏng theo ý thơ Thôi Hộ,
Nhạc: Phạm Anh Dũng Xuân Thanh
Hòa Âm:Quốc Dũng

Video: Bảo Sơn
Đăng nhận xét