Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Nửa Đời Nhìn Lại - Gần Cuối Đời Ngó LạiNửa Đời Nhìn Lại

Bon chen lãng phí nữa hư đời
Mới nhận ra rằng bỏ cuộc chơi
Cõi thế tiền nong không lệ thuộc 
Trần gian danh lợi chẳng mê tơi
Nhà vừa đủ ở lo không chốn
Đồ đạc trung bình để có nơi
Khách khứa bà con mời uống nước 
Cơm canh chay lạt chén đầy vơi!

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 05 năm 2017
***
Song quang xin mượn âm vận bài thơ "Nữa đời nhìn lại"để nói đến cái cảm nghĩ của mình về ...nhân sinh như mộng vậy.Sở dĩ Song Quang nói mượn âm vận vì bài nầy không theo đúng vận gieo của bạn.
Xin cám ơn người,cám ơn đời đã cho ta có cuộc sống hôm nay trong ngày lễ Memory'day 5/29/17 trên đất Mỹ đã cưu mang tôi và gia đình.Gần Cuối Đời Ngó Lại

Đếm bước thời gian... gần cuối đời
Ngẫm rằng cũng đến bỏ vui chơi! 
Đừng lo của cải không ai hưởng
Chớ ngại thân già bị tả tơi
Nấm đất đen sì rồi cỏ mọc
Cốt thiêu mốc thít bỏ trùng khơi
Mang theo cũng chỉ bàn tay trắng
Tiếng tốt hành trang mới sáng ngời

Song Quang
(Cảm nghĩ qua bài viết của Thầy Danh Hữu)
và cũng cảm ơn đời cho cuộc sống hôm nay
nhân ngày lễ Memory'day 5/29/2017
***
Nửa Đời Nhìn Lại

Nghĩ tớ riêng đây chán mớ đời!
Còn chi nữa nhỉ để vui chơi
Răng thời rệu rạo-ăn thê thảm
Tóc cũng loe hoe-ngó tả tơi
Bạn cũ còn đâu chia mỗi ngã
Tình xưa chẳng khác cách đôi nơi
Bây chừ ngó lại bao chua xót
Thành thử buồn kia không thể vơi 

Thái Huy
5-29-17
***
Sức Cùng Lực Kiệt

Thấm thoát mà nay quá nửa đời
Nhân sinh nào phải cuộc rong chơi
Lên voi xuống chó từng xoay xở
Bảy nổi ba chìm đến tả tơi
Từng khắc từng giờ lo lấy phận
Tránh tai tránh hoạ khó tìm nơi
Tháng ngày đùn đẩy không như nguyện
Gần hết kiếp người khổ chẳng vơi.

Quên Đi
***
Trò Chơi Cuộc Đời

Ngoái mắt nhìn xem lại cuộc đời
Thấy rằng nào khác một trò chơi
Tiền tài, danh vọng dần tan biến
Hạnh phúc, niềm tin cũng rách tơi
Chiến thắng, vinh quang trong chốc lát
Thua buồn, tủi hận khắp nơi nơi
Cuối cùng tất cả đều vô nghĩa
Khi quỹ thời gian đang cạn vơi.

Phương Hà
***
Nhân Hữu Thiện Nguyện

Thoáng chốc thiều quang đã cuối đời,
Nhân sinh như mộng, cuộc rong chơi!
Cơ hàn lắm lúc mà thanh thản,
Phú qúy có khi lại tả tơi.
Bảy nổi ba chìm qua vạn nẽo,
Trăm cay ngàn đắng trãi bao nơi.
Chung qui Trời cũng thương người thiện,
Khổ tận cam lai phước chẳng vơi!

Đỗ Chiêu Đức
Tăng Quảng Hiền Văn có câu :
Nhân hữu thiện nguyện, 人有善願,
Thiên tất hựu chi ! 天必祐之!
Có nghĩa :
Người mà có ý nguyện lành, thì ...
Trời sẽ phù hộ mà thôi
!
Đăng nhận xét