Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Ngõ Nhớ Đong ĐầyNắng hạ về luôn cháy mãi trong tôi
Khung trời cũ bóng người xưa không cũ
Tình không rủ nhưng lòng sao lại nhủ
Nhớ em từ khi nắng biết tình say

Mắt sa buồn nhốn nháo áo thư bay
Kỷ niệm cũ ắp đầy khoang nhung nhớ
Tôi quay quắt trong cõi tình từ thuở....
Áo em bay vào ngõ nhớ đong đầy

Gởi tự tình cho gió chút men say
Gom nắng hạ đi soi tìm lấy ảnh
Sân trường vắng nhân chia buồn trăm mảnh
Trong lan man lanh lảnh khúc ve sầu

Con ve nào lột xác gọi tình nhau
Để lắng đọng buồn vàng trên cánh mộng
May... tiếng lá còn tiếng thu xao động
Bước em về theo tiếng trống gọi tình xa.


Bằng Bùi Nguyên
Đăng nhận xét