Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Mẹ Ơi


Tưởng nhớ bạn Đỗ Hữu Tài tháng Năm Mùa Lễ Mân Côi


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét