Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Tứ Tuyệt Cuối Năm - Song Quang


(Mượn vận bài thơ "Tứ tuyệt cuối năm" của MaiLoc)

1/Đầu năm
Đầu năm,mùng một ở đừng đi
Năm cũ hay chi níu kéo gì ?!
Năm mới mong rằng hơn hẳn trước
Ta mừng nhấp rượu chớ ngưng ly

2/ Tha hương
Vẫn còn thêm nữa kiếp ly hương
Tết nhứt mà chi...thấy cũng thường
Xuân đến khi lòng còn ray rứt
Quê nhà vẫn nặng mối tơ vương

3/ Nhớ nhà
Mơ về quê Mẹ đã chìm sâu!
Nơi đó còn in kỷ niệm đầu
Cái thuở tóc dài còn cắp sách
Yêu người, ký ức mãi in sâu

4/Năm tàn
Ngày tháng trôi nhanh đến lạ lùng!
Mới vừa thấy đó...đã năm cùn
Vui buồn tâm trí còn tồn đọng
Được mất chỉ là những nhớ nhung

5/Chạnh lòng
Hương án chạnh lòng thiếu khói nhang
Đèn hoa trống vắng chẳng nghiêm trang
Xuân về,lữ thứ hoài trăn trở
Tết đến sao ta dạ chẳng màng!

Song Quang
Đầu năm Đinh Dậu/2017

Đăng nhận xét