Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Mừng Sinh NhậtBiết tiếng từ lâu chửa thấy hình
Ngày vui chẳng lẽ lại mần thinh
Hương lài đất mẹ trà đôi chén
Nước mắt quê hương rượu một bình
Kính chúc người thơ đầy phúc lạc
Mong cầu Kim Phượng mãi hồng xinh
Sáng nay sen trắng sân nhà nở
Gởi tặng quà như cả tấm tình.

Cao Linh Tử
18/2/2017

Đăng nhận xét