Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Một Thoáng - Thơ Hồng Thúy - Phổ Nhạc Mai ĐằngThơ; Hồng Thúy
Nhạc:Mai Đằng
Hòa Âm: Đặng Vương Quân
Tiếng Hát: Tâm Thư
Thực Hiện:Nguyệt Nga

Đăng nhận xét