Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Thơ Tranh:Phượng!

Yên Dạ Thảo  & Khúc Giang thương chúc chị Phượng một Sinh Nhật thật vui bên cạnh người thân và bạn hữu. Em mến gởi tặng chị tranh thơ cho ngày vui của chị.


Thơ&Thơ Tranh: Yên Dạ Thảo & Khúc Giang

Đăng nhận xét