Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Cho Quên Người Ai Quên - Thơ Hoài Ziang Duy - Phổ Nhạc Thy Phương


Thơ Hoài Ziang Duy
Phổ Nhạc Thy Phương
Tiếng hát Duyên Quỳnh


Đăng nhận xét