Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Có Một Lần Qua Làng Long Neck-Thái Lan


Cảnh trí buồn như một bức tranh
với cây nhiệt đới rõ màu xanh
với thân thảo uốn vờn trên đất
một cõi nguyên sinh đã biến hình

Mây ở cao và núi ở xa
em bên nay một mảng quê nhà
sầu đôi mắt đục lưng chừng mở
nghe cổ cao dài vói nắng cao

Thoảng tiếng gà chiều xao xác gáy
bên giàn mướp khía đậm đà hương
gốc me, vòm nhản trơ mình đứng
(em có gầy thêm để nhớ thương…?)

Đàn ở trong tay, y phục cổ
còn nghe bản sắc một Akha…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Ảnh: Làng Long Neck- Chiang Rai-Thái Lan
Van,BC,Can- Nov 25-15- 4H23’pm
Đăng nhận xét