Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Dường NhưDường như trong mái tóc bay
Có mùi hương nhớ rót đầy chiều trôi
Dường như trong nắng ngút trời
Có lời ly biệt khô môi chiều tàn
Dường như con sóng ly tan
Vỗ về một thưở nồng nàn bên nhau
Dường như con gió ngút sầu
Thổi về những mảnh trăng khâu mối tình
Dường như cuối nẻo thác ghềnh
Có dòng suối mát chảy lênh láng bờ
Dường như trong giấc người mơ
Có ngan ngát nhớ tiếng thơ tôi về

Trầm Vân

Đăng nhận xét