Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Thương Xuân Khúc


Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Thanh: Kim Oanh