Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Mừng Tuổi Cô Học Trò Ở XaMỗi năm Sinh Nhật đến ngày,
Nghe lời chúc tụng, mặt mày cũng tươi.
Tuổi thơ, thì nhoẻn miệng cười,
Tuổi già, thì tiếc cái thời đã qua.
Người bần hàn, kẻ xa hoa
Đến ngày sinh nhật cũng là ... thật vui!
Cuộc đời đâu chỉ ngọt bùi,
Cứ vui đi đã, hên xui sá gì.

Đời người cũng tựa cuộc đi,
Đồng hành nhân loại, ta thi với đời.
Nữa sau, đã đủ tuổi trời,
Xoa tay nhìn lại, mỉm cười, chia tay.


Danh Hữu

Đăng nhận xét