Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Câu Đối: Trang Long Hồ Vĩnh Long Đón Chờ Mặc Khách,Tao Nhân - Huỳnh Hữu Đức

Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh

Đăng nhận xét