Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Sinh Nhật Chị Kim Phượng(22/2)Khéo chọn hạ tuần nắng tháng hai
Dành đôi cặp số bước song hài
Duyên đời đất mẹ tình riêng kết
Sắc phượng quê nhà nạn khó phai
Đón ánh ban mai vờn sóng biển
Tìm hương dân chủ sánh thi tài
Thơ bày xướng họa vui ngày tháng
Giữ sạch tâm hồn cảnh thái lai!

Nguyễn Đắc Thắng

170220

Đăng nhận xét