Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Trắng


Tâm hồn em tựa như trang giấy trắng
Nỡ vấy vào dòng mực tím nhớ mong
Gieo vấn vương gieo rung động trong lòng
Xin đừng trách. Em ơi! tình trong trắng

Quên Đi


Đăng nhận xét