Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Câu Đối: Mừng Họp Mặt Lần 8/2016, CHS Tống Phớc Hiệp-NK62-69


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh


Đăng nhận xét