Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Tháng Mười HaiChiều Đông buốt lạnh bờ vai nhỏ
Tháng mười hai đến buồn lòng ai
Se buồn từng sợi gió heo may
Đêm gõ cửa tim còn bỏ ngõ

Sao đi bỏ lại vầng trăng lạnh
Hẹn hò chi nữa tiếng trăm năm
Ngập ngừng tay buông tiếng dương cầm
Trong giá buốt bổng lòng hiu quạnh

Đã quên nhau những ngày xa cách
Đã lạnh lùng tiễn bước tàn năm
Chim hồng bay mãi biệt tăm
Lời chưa nói ghi vào trang sách

Chiều chưa đi đêm tìm nơi đến
Cho dài thêm từng bước lênh đênh
Ai xót xa trời Đông lạnh giá
Chia nỗi buồn với tháng mười hai...

Hoàng Kim Mimosa


Đăng nhận xét