Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Thơ Tranh:Hoàng Hôn

Từ Thơ Tranh Chiều của Kim Phượng


Thơ: ChinhNguyen/H.N.T.
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét