Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Giấc Mơ Thiên Đàng(Hoạ từ Giấc Thu của Nguyễn Tâm Hàn)

Ôi chao...thu lén nhẹ sang,
Rừng thay áo mới lá vàng rơi nhanh.
Chia tay bước lẹ sao đành,
Nhảy cò chân sáo lá cành cây lay.
Gió heo may áo dài bay
Mắt nhung ngơ ngác ngất ngây hương nàng.
Cố nhân ơi... tình bạn vàng,
Anh đang mơ thấy thiên đàng rừng thu.

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 11 năm 2016

Đăng nhận xét