Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Bí KípBài Xướng:Bí Kíp

Tôi có gì đâu bí kíp nào!
Suốt đời bươn chải chỗ trần lao
Mồ hôi lả tả vì cơm áo
Dáng dấp lòi còi với cháo rau
Chỉ phải tâm hồn phơi chất phác
Nên thường tình cảm chịu lao đao
Dùng thơ để tự mình an ủi
Tôi có gì đâu bí kíp nào!

Cao Linh Tử

Tặng chị Kim Phượng
10/11/2016
***
Bài Họa:

Bạn ơi truyền bí kíp đi nào
Lòng dạ người nhanh đổi tợ lao
Phú quý đãi bôi mùi thịt cá
Cơ hàn thù tạc vị cơm rau
Mến thương thỏ thẻ lời hoa bướm
Sân hận tuôn tràn giọng búa đao
Cay đắng tình đời là thế đấy
Bạn ơi truyền bí kíp đi nào

Kim Phượng

Đăng nhận xét