Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Buồn Nào Như Lá Bay - Sáng Tác Hoàng Khai Nhan- Minh ChâuSáng Tác & Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan
Tiếng Hát: Minh Châu
Đăng nhận xét