Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Thu Vàng Trên Lối Thơ - Thơ Yên Dạ Thảo - Phổ Nhạc Nguyễn Hữu TânThơ & Thực Hiện : Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng Hát: Thùy Dương
Hòa Âm: Đỗ Hải
Đăng nhận xét