Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Gió Thu
Bài Họa:
Gió Thu

Đêm thu lạnh, bốn bề im ắng
Thư phòng ngồi lặng ngắm trăng tan .
Gió đâu sa chiếc lá vàng
Lại còn lật sách mơ màng cùng ta .

Mailoc
***

Các Bài Cảm Tác:
GióThu


Tạm biệt chia tay thu lặng lẽ,
Người đi sương khói kẻ ly tan.
Rừng phong gió thổi rơi vàng,
Hương gây mùi nhớ nàng đà xa ta.

Mai Xuân Thanh,
***
Gió Thu


Gió thu héo hắt hồn ngơ ngẩn
Một thuở yêu người vẫn chưa quên
Con đường chung lối tình bền
Tiếng yêu còn đó giọng rền âm xưa

Kim Phượng
***
Mưa Thu

Mưa Thu lạnh thơ phòng vắng ngắt
Ngoài hiên rơi réo rắt giọt dài
Gió lùa hắt lá vàng bay
Sa vào song cửa...u hoài lòng ta

Song Quang

Đăng nhận xét