Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Buổi Chiều Lữ Thứ - Huyện Thanh Quan


Buổi Chiều Lữ Thứ


Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống đồn
Gác mái ngư ông về viễn phố
Gỏ sừng mục tử lại cô thôn
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn
Kẻ chốn chương đài người lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn 

Bà Huyện Thanh Quan
***
Bài Họa:

Độc Hành(2)


Hiu hắt nắng chiều mái tóc hôn
Biên cương xa tắp nhấp nhô đồn 
Vầng trăng lấp ló sau đồi núi
Tiếng sáo mơ hồ tự xóm thôn 
Thấp thoáng mái tranh làn khói tỏa
Bâng khuâng lữ khách bước chân dồn 
Độc hành, cám cảnh hồn man mác,
Xao xuyến tâm hồn mỗi lúc ôn 

Mailoc

Đăng nhận xét