Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Yêu Em Dẫu Muộn Màng - Thơ Quách Như Nguyệt - Phổ Nhạc Đỗ Hài


Thơ: Quách Như Nguyệt 
Phổ Nhạc: Đỗ Hài
Ca Sĩ: Quốc Duy

Đăng nhận xét