Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Quẳng Đi SầuNước chảy qua cầu trôi thật mau
Hãy vui cười nhé quẳng đi sầu,
Ưu tư phí cả bao ngày lụn,
Lo nghĩ uổng đi những tối thâu.
Cứ mãi lo toan rồi nuối tiếc,
Sao hoài tính toán với mong cầu.
Loay hoay rồi cũng về tay trắng,
Trước vậy nay vầy mãi mãi sau.

Hoành Trần
14/10/16
Đăng nhận xét