Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Làm Ngơ

 

Nhắc chuyện tình xưa không nói dóc
Ngày ngày giờ ấy cùng đi học
Đường thôn giữ khoảng bước tò tò
Guốc gỗ rộn lòng theo lóc cóc
Ao ước quen nàng sánh … tiểu thơ
Ngại ngùng sợ tiếng cười … ông nhóc
Tàu hoa ngang bến thấy cô dâu
Nghèn nghẹn tình câm mình …khỉ dọc!

Cao Linh Tử
9/10/2016
Đăng nhận xét