Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Cảm


Dưới chân em là mùa thu.
Sau em vẫn còn mùa hạ.
Những nhành cây dày xanh lá.
Mùa thu Hà Nội không đi.

Sao lòng ngỡ ngành thế nhỉ.
Yêu thương, khoảng trống lạ kỳ.
Phải vì mắt em muốn hỏi.?
Nên thu Hà Nội không đi...

Hhai
Hình phụ bản của Tác Giả