Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Dáng ThuChiều thu nắng nhạt lối thu chiều
Hiu hắt thu vàng gió hắt hiu
Sánh sóng nước đùa trăng sóng sánh
Chịu chiu chim rúc tiếng chịu chiu
Dịu hiền dáng liễu nghiêng hiền dịu
Kiều diễm hoàng hôn bóng diễm kiều
Ước mộng len về đan mộng ước
Triều dâng nhung nhớ lại dâng triều.

Trần Thị Kim Dung

Đăng nhận xét