Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Chia Buồn cùng Thân nhân Châu Thị Mỹ Hạnh


Nhận được tin bạn CHÂU THỊ MỸ HẠNH vừa qua đời tại Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 11/10/2016                                        
Chúng tôi Cựu học sinh Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long.
Xin Thành Kính chia buồn cùng Gia Đình Tang Quyến
Nguyện cầu cho Hương Linh MỸ HẠNH sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

Đồng Kính Phân Ưu

Giản Kim Dung
Mạc Tích Đức
Nguyễn Thi Hồng Điệp
Nguyễn Thi Hạnh
Lê Thi Tuyết
Huỳnh Hữu Đức
--0--
Đăng nhận xét