Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Dạ Minh Châu Đề Thơ


Thơ: Dạ Minh Châu
Thơ Tranh: Kim Oanh

***
Bài Cảm Tác:

Hoa, áo màu sen ánh sắc hồng,
Kim Oanh thể hiện nét thanh trong.
Đề thơ đặc biệt đầy nhân cách,
Ngọc diện sáng ngời toại ý mong.

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 10 năm 2016

Đăng nhận xét