Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Thơ Gởi Người Áo Tím...HuếO đi mô? cho en theo với hỉ ?! 
 Ai biểu O sao trốn miết người ta 
 Thế cho nên, khi thoáng thấy đi qua 
 Mặc người noái :"dị òm ...chi lạ rứa "!

Lớp đang học en cũng qua tê nữa 
 Dù có đi thơ thẩn ở hành lang 
 Tìm bâng quơ O áo tím hoa vàng 
 Rồi mơ mộng, tập tành làm thi sĩ
Người ở mô mà nom duyên quá hỉ! 
 Dịu dàng sao trong dáng điệu bước đi 
 Làm thương thương nhớ nhớ răng chi 
 Dù bo mạ biết ni đánh chết!

Áo Tím ơi! đâu có chi là mệt 
 Lẽo đẽo theo nguyện mần kẻ bám đuôi 
 Múa như lân, kể cũng thấy vui vui 
 Bữa mai nữa,O cho theo rứa hỉ!

Song Quang
(Kỷ niệm một thời để nhớ)

Đăng nhận xét