Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Bên Dòng Sông Thương

(Cám ơn tấm ảnh Sông Tiền - Vĩnh Long từ cháu Bảo Khánh)

Thương người thương cả dòng sông
Chiều buông ráng hạ nhuộm hồng trời mây
Đường quê xanh biếc cỏ cây
Nắng hôn cành lá, hây hây gió mùa

Thương người từ buổi chiều mưa
Hoàng hôn sóng gợn đẩy đưa thuyền đời
Bao mùa thay lá vàng rơi
Tình chưa phai nhạt theo thời gian bay

Thương người! Chẳng biết người hay?
Đêm trăn trở mộng, thở dài thâu canh
Song thưa gió nhẹ lay mành
Thềm sương một bóng trăng thanh lạnh buồn

Thương đò xuôi ngược sông thương
Sớm chiều đưa khách ngày thường qua sông
Đêm nay bỗng nhớ ngập lòng
Quê hương, bến nước trên dòng sông thơ.

Yên Dạ Thảo
10/10/2016

Đăng nhận xét