Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Thơ Tranh: Giữ Ngọc Cho Nhau

Thầy kính mến. Em mừng Sinh Nhật 10/2016 của thầy với món quà nhỏ này
Kính chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc bên Cô và các con cháu.
(Em Kim Oanh)

Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét