Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Bài Thơ Không Đoạn Kết - Lam Phương - Ý Lan
Sáng Tác: Nhạc Sĩ Lam Phương
Trình bày Tranh: Kim Oanh
Thực Hiện Youtube: Hùng Đặng

Đăng nhận xét