Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Trăng Thu


Trăng thu nào nhốt hồn ta phân nửa?
Phân nửa hồn ta phản bội quê hương!
Dù ngàn năm vẫn còn mãi vấn vương
Mảnh tim ấy không bao giờ ghép lại.

Mặc Thái Thuỷ
Mesa, Arizona 10/03/2016

Đăng nhận xét