Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Báo Tin Buồn Châu Thị Mỹ Hạnh Qua Đời


Chúng tôi Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp vô cùng thương tiếc báo tin Bạn thân
Châu Thị Mỹ Hạnh
Cựu học sinh Tiểu Học Trung Ngãi, Trung Học Công Lập Vĩnh Bình và Trung Học Tống Phước Hiệp,Vĩnh Long
Niên khoá 1962 -1969
 Vừa qua đời tại Vũng Tàu, Việt Nam
Lúc 15 giờ 
Ngày 11/10/2016, 
Di quan lúc 9 h 30 giờ Việt Nam ngày 12/10/2016   
Hoả thiêu ở Sông Bé Bình Dương.Tro cốt đem ra biển rải.

Thành kính chia buồn cùng gia đình anh Hai, chị Ba, các em và các cháu
Nguyện cầu Hương Linh của Mỹ Hạnh được sớm vãng sanh.

Đồng kính phân ưu

Toàn thể gia đình anh chị em Lê Thị Kim Phượng 
Huỳnh Hữu Đức.

Đăng nhận xét