Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Thu Bên Ấy


Thơ: Kim Phượng & Nguyễn Phước
(Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp)
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét