Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Xướng Hoạ Cảm Khái Khúc Hồ Trường
Xướng: Cảm Khái Khúc Hồ Trường

Kẻ trượng phu ghi tạc ngũ thường
Chí hùng tàn lụn bước ly hương
Nam thiên bao thuở tình sâu đậm
Tổ quốc trọn đời dạ vấn vương
Khóc hận gươm thiêng nằm rỉ sét
Não nùng chiến mã gục đau thương
Câu thơ yên ngựa đành mai một
Bi tửu mềm môi khúc đoạn trường.

Quên Đi
***
Các Bài họa:

Khúc Ca Hoài Hận

Chấp nhận ra đi, một lẽ thường
Gác lại tình riêng, biệt cố hương
Bao năm đằng đẵng, lòng luôn nhớ
Nửa kiếp phong trần , dạ mãi vương
Tóc đã sương pha ngày tháng đợi
Hồn còn lệ ứa nỗi niềm thương
Ôm đàn gảy khúc ca hoài hận
Buốt nhói trong tim nốt đoạn trường.

Phương Hà
***
Vô Thường

Bơ vơ lạc giữa cõi vô thường 
Đắm đuối mơ màng chốn sắc hương 
Mới thấy sum vầy cười hỉ hạ 
Đã nghe ly biệt khóc sầu vương 
Triền miên con nước không ngừng nghỉ 
Lặng lẽ cái già chẳng xót thương 
Vạn pháp muôn đời trò biến ảo 
Sắc không, không sắc vẫn miên trường 

Mailoc
Cali 4-16-14
*** 
 Tự An

Sáng nắng chiều mưa chuyện vẫn thường
Chữ rằng hữu xạ tự nhiên hương
Ưu phiền lìa biệt sầu vô ngại
Hoan lạc hành thiền khổ bất vương
Mấy thuở huy hoàng thôi muối tiếc
Một giờ an tĩnh giữ yêu thương
Hoàng hôn lãng đãng tà huy nhuộm
Được mất nhân gian cuộc hí trường.

Cao Linh Tử
17/4/2014

Đăng nhận xét