Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Mai VềMai về thăm lại phố xưa
Nâng niu hoa nắng cho vừa nhớ thương
Mai về gom hết sầu vương
Gởi người xưa cũ đôi đường cách xa
Mai về ôn lại tình ta
Con đường dốc nhỏ thật thà đón đưa
Mai về ừ nhỉ mai về
Người xưa cảnh cũ ê chề nỗi đau


Nguyễn Đức Tri Ân
17/07/2016

Đăng nhận xét