Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Hạ Vẫn Huy Hoàng


Bài Xướng:

Hạ Vẫn Huy Hoàng


Hoa nắng buông cành để lả lơi
Phơi mình uống nắng ve vang trời
Từng bầy én lượn bao xuân đã
Mấy tháng hạ về những lệ rơi
Dĩ vãng một thời đang sống lại
Khung trời kỷ niệm dẫu xa rời
Phượng hồng hẳn chết hè hôm ấy
Không! Vẫn hương thầm sắc chẳng vơi.

Kim Phượng
***
Bài Họa:
Họa Y Đề Với Kim Phượng

Gạo tiền cơm áo chửa buông lơi 
Thế sự bon chen bực thấu trời! 
Loáng thoáng tình xuân tan biến mất
 Xanh lè chiếc lá chực chờ rơi 
Tháng ngày lây lất đang còn lại 
Cánh áo te tua sắp sửa rời 
Hạ vẫn huy hoàng trên nóc chợ 
Sông Tiền lặng lẽ nước dần vơi! 

Cao Linh Tử 
14/7/2016

Đăng nhận xét